Kavlifondet støtter Veslefrikk med 1,5 millioner kroner


Fra venstre Veslefrikks produsent Thomas Møller og prosjektleder Eldar Skjørten, samt seniorrådgiver i Kavlifondet, Guro Sundsby. Foto: Hanne Eide Andersen

Nylig vedtok Kavlifondet å støtte stiftelsen Veslefrikks arbeid med 1,5 millioner kroner over de tre neste årene. Støtten skal gå til utvikling og drift av Veslefrikks to hovedstolper, Veslefrikkmetoden og  Veslefrikkprisen.

– Samarbeidet med Kavlifondet bidrar til at vi kan begynne å tenke mer langsiktig i utviklingen av Veslefrikk. Når man er vant til å overleve nærmest fra dag til dag er dette et stort skille, sier prosjektleder Eldar Skjørten.

Med Kavlifondet i ryggen skal Veslefrikk  jobbe for å nå enda flere barn og unge. Visjonen er at alle barn må få erfare sin egen skaperkraft. Støtten fra Kavlifondet vil gi muligheten for å utvikle et eget konsept skreddersydd for ungdom.

– Vi i Kavlifondet er glade for å støtte oppunder arbeidet med å fremme Veslefrikks kjerneverdier. Veslefrikk bygger oppunder barns skaperkraft, innovasjon og kreativitet, og legger til rette for god samhandling og rike opplevelser for barna. Dette mener vi er egnet til å gi gode ringvirkninger både i det enkelte barns hverdag og samfunnet for øvrig, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Iversen påpeker at Veslefrikk allerede utfører et betydelig arbeid med å gjøre opplæring i komposisjon av musikk for barn tilgjengelig.

 

Ler mer på Kavlifondets nettsider: 

Gjør barn til komponister
Bygger barns kreativitet og skaperkraft
Veslefrikkprisen 2018