Presseinformasjon


Veslefrikk - nasjonal satsing på komponering med barn og unge

Last ned logo nederst på siden.

Veslefrikk har som formål å fremme skapende musikkarbeid. Grunnskolen er valgt som ramme for å kunne nå alle typer barn, også de som ikke deltar i musikkaktivitet på fritiden. På den måten ønsker Veslefrikk  å gi alle barn mulighet til å komponere og bruke sin egen nysgjerrighet, kreativitet og undring til å uttrykke seg gjennom musikk. Nytenkning og samarbeid står sentralt i prosessene.

Veslefrikk består av Veslefrikkmetoden, et verktøy for komponering og Veslefrikkprisen, en komposisjonskonkurranse for barn i grunnskolen.

Veslefrikkprisen:

Veslefrikkmetoden er et rammeverk for komponering som formidles gjennom videoer, tekst og eksempler på www.musikkfaget.no. Metoden tar utgangspunkt i undring og nysgjerrighet som en viktig motor for kreativ utfoldelse. Den er ikke knyttet til sjanger og kan brukes i ulike uttrykksformer. Det er laget en animert/tegnet video til hvert trinn i metoden, der sentrale prinsipper om komponering formidles på forståelig måte for barn. Tanken er at man skal kunne forholde seg til metoden med selv liten kompetanse innen musikk og komponering. Likevel følger Veslefrikk-metoden en profesjonell arbeidsform og har blitt til gjennom samtaler og samarbeid med komponister. Den er nøye utprøvd i arbeid med barn, gjennom flere år, før Veslefrikk ble til. Det utvikles nytt materiell som legges på nettsidene, og dette kan brukes (gratis) av alle som vil.

Veslefrikkprisen er en årlig nasjonal komposisjonskonkurranse for barn i grunnskolealder. Grupper på 3 eller flere barn komponerer musikk sammen og utformer en enkel komposisjonsrapport. Deretter sender de inn lydopptak av musikken, sammen med en komposisjonsrapport, til Veslefrikkprisen.

I 2015, 2016 og 2017 har over 5.500 barn fra hele Norge vært med på å komponere over 700 komposisjoner til Veslefrikkprisen!

Vinnerne inviteres til Oslo, sammen med hele klassen, for å oppleve «En Drømmedag med NRK Kringkastingsorkestret (KORK)». Her får de blant annet spille musikken sin på prisvinnerkonserten, i samspill med fullt symfoniorkester. Barnas egen musikk orkestreres for samspill mellom barn og orkester.
Det er lav terskel for å delta og læringen underveis er viktig. Absolutt alle som sender inn musikk får en faglig tilbakemelding fra juryen om hva som var bra – og forslag til hva man tenke videre på ved neste anledning. Les mer om konkurransereglene.

Nøkkelopplysninger:
 • Veslefrikkprisen 2018 deles ut på prisvinnerkonserten i NRK Store Studio fredag 13. april 2018. Der spiller barn sin egenkomponerte musikk i samspill med Kringkastingsorkestret. Frist for å sende inn bidrag er 7. mars.
 • Veslefrikkprisen ble delt ut første gang på en prisvinnerkonsert i NRK Store Studio, 20. mars 2015. Vinnere var 3. og 4. trinn fra Montessoriskolen i Bergen. Vinnerne i 2016 var en gruppe fra 6. trinn på Nordstrands skule i Sandane og i 2017 var det elever fra 6. og 7. trinn på Sunnylven skule som fikk prisen. I 2018 offentliggjøres vinnerne på konserten i NRK Store Studio fredag 13. april.
 • Veslefrikk skaper kreativ aktivitet i hele landet. Tusenvis av barn får være med på å skape ny musikk basert på egen undring og nysgjerrighet. De skaper sammen og opptrer sammen. Det holdes en lang rekke lokale konserter for medelever, foreldre og andre.
 • Prisen har blitt delt ut av statssekretærer fra Kunnskapsdepartementet, og i 2015 også med en videohilsen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
 • Idé og konsept er utviklet av Eldar Skjørten (Musikkpedagogikk.no), med inspirasjon hentet fra Nysgjerrigper.

Samarbeidspartene er:

 • NRK Kringkastingsorkestret
 • Norsk Komponistforening
 • NOPA
 • Den Norske Opera & Ballett
 • BIT20 Ensemble
 • Norges musikkhøgskole
 • Samarbeidsforum for estetiske fag
 • Musikk i Skolen
 • Musikkpedagogikk.no
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 • Musikernes fellesorganisasjon

Veslefrikk er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Kulturråd og Kavlifondet.

Last ned grafikk:

 • Veslefrikk er et beskyttet varemerke.
 • Logo og grafikk er kun for bruk i informasjon og presse i tråd med Stiftelsen Veslefrikks retningslinjer.
 • Landingsside for lenker: http://www.musikkfaget.no

Klikk her for å laste ned pressepakke med logo og grafikk (zip-fil, 5MB).

Kontaktperson:

Eldar Skjørten (prosjektleder)

Klikk på spørsmålene:

Komposisjonsrapporten skal være en kortfattet beskrivelse og refleksjoner rundt prosessen fra idé og fram til ferdig musikk. Den kan leveres som tekst eller en enkel video, etter eget ønske. Intensjonen er å reflektere omkring den kreative, skapende prosessen og løfte erfaringene opp til en kompetanse som kan anvendes i nye sammenhenger. Slik forsterkes læringen i prosessen med å komponere.

Alle barn på 1.-7. trinn i grunnskolen. Man komponerer sammen i grupper på 3 eller flere. På sikt håper vi å få til en egen klasse for elever på ungdomstrinnet også.

Nei. Noe av poenget med Veslefrikkmetoden er å gjøre prosessen oversiktlig og enkel for alle. Kompetanse og erfaring er alltid en fordel, men mange skoler mangler kompetanse i estetiske fag. Veslefrikk er for alle barn, uansett lærer!

Stiftelsen Veslefrikk er helt avhengig av privat og offentlig støtte. Ønsker du å bidra, stort eller lite, så vil vi svært gjerne snakke med deg. Ta kontakt med Eldar Skjørten.