Grunnleggende om opphavsrett


Når vi har laget musikk er det naturlig å trekke kunnskap og holdninger om opphavsrett inn i undervisningen. Hvem eier musikken? Hva ha man lov til å gjøre med den?

Loven bygger på en enkel logikk som er lett å forstå og her får du en gjennomgang av det viktigste elevene bør vite.

Du finner også lenke til en Kahoot (quiz) for bruk i undervisningen. 

Vil du vite mer, så se «Spørsmål og svar om opphavsrett» eller klikk deg videre med lenkene.

opphavsrett
hvem eier musikken

Klikk på bildet for grunnleggende informasjon om opphavsrett og hvorfor den kan være god å ha.

hva har vi lov til

Klikk på bildet for å få vite mer om rettigheter, lisenser og hva man har lov til å gjøre med andres musikk.

Test kunnskapene med quiz:

lenke til Kahoot (quiz)

Les mer om opphavsrett:

lenke til delrett.no

Spørsmål og svar om opphavsrett:

Har vi lov til å spille av musikk fra YouTube i undervisningen?

Dette er litt uklart, men det er vanlig å tolke reglene dithen at det er greit å bruke YouTube i undervisningen. Undervisning i klassen regnes som innenfor «det private området». Lisensen for bruk av YouTube gir anledning til «personlig, ikke-kommersiell bruk». Det kan virke litt uklart om «det private» og «det personlige» sammenfaller. Uansett er det grunn til å være oppmerksom jo lenger unna «det personlige» man kommer. Dermed kan man tenke seg at visning innen en skoleklasse er greit, mens vising f.eks. på en forestilling for skolen og foreldre ikke nødvendigvis er greit. Har du behov for slik bruk, så rådfør deg med advokatene i DelRett.no god tid i forveien.

Når det er sagt kan man jo også stille spørsmål ved om det gir en god signaleffekt om musikklæreren alltid spiller musikken fra YouTube.

Hva betyr det at musikken er i "det fri" eller "public domain"?

Dette betyr at loven ikke har noen begrensning for hvordan vi kan bruke åndsverket. Det kan være flere grunner til dette, f.eks. at opphaveren har vært død i mer enn 70 år. Da går åndsverket i de fleste tilfeller over «i det fri».

Kan elevene bruke musikk de har kjøpt til presentasjoner og videoer i skolearbeidet?

Her må man vurdere hvordan materialet skal brukes. Hvis det utelukkende skal presenteres for egen skoleklasse, så regnes dette for å være innenfor «det private». Da kan man bruke musikken. Dersom en video imidlertid skal legges på YouTube eller på annen måte åpent på Internett, så må man holde seg til musikk som er fri eller man har fått lov til å bruke.

Det finnes heldigvis mange gode sider på nett som tilbyr nedlasting av musikk som man har lov til å bruke. Det er en god idé å lære elevene å finne fram til disse.

Selvfølgelig må man også vurdere om ikke elevene kan lage sin egen musikk til presentasjoner, video o.l. Ved bruk av moderne digitale verktøy finnes det mange gode muligheter.

Hvem har opphavsretten når elevene komponerer?

Opphavsretten tilhører alltid den eller de som har laget åndsverket, i dette tilfellet musikken. Det er ingen aldersgrenser, så elevene har opphavsrett til musikken de lager selv.

Hvem har opphavsretten når en hel skoleklasse komponerer sammen?

Igjen, – opphavsretten tilhører alltid den eller de som har laget åndsverket. Hvis 20 barn har skapt sammen, så har alle de 20 også opphavsretten sammen. Hvis noen vil bruke musikken kan det være vanskelig at alle elevene skal gi tillatelser individuelt. Da er det vanlig at en klassekontakt / foreldrekontakt signerer for barna.

Hvor kan man finne flere svar om hva som er lov og ikke lov?

Du finner veldig mye god informasjon på www.delrett.no. Der kan du blant annet:

  • Søke etter svar på vanlige spørsmål
  • Lese en egen lærerguide
  • Stille egne spørsmål

Informasjonen er laget med støtte fra NOPA og Norsk komponistforening. Dette er to organisasjoner som arbeider for rettighetene til norske komponister og tekstforfattere. På den måten sørger de for at vi får oppleve enda mer flott musikk!