Svaret er ofte enkelt: De som har laget eller spilt inn musikken eier den. Dette kalles opphavsrett og er bestemt i loven. Men hva betyr det egentlig å eie musikken? Og hva er fordelene med det?
hvem eier musikken

Hva er et åndsverk?

Når du har laget musikk selv, så eier du den – den er din! Det kalles opphavsrett og er bestemt i loven. Sånn er det jo på andre områder også. Hvis du f.eks. lager en sykkel, så er den din. En sykkel er noe du kan ta og kjenne på. Den er en ting. Men musikk er jo ikke en ting du kan ta og kjenne på, for den er laget av tankene og idéene dine (og lyd selvfølgelig). Da kalles det for et åndsverk. Det er loven om opphavsrett til åndsverk som sier at musikken du lager er din.

Opphavsrett, det at du eier det du har laget, gjelder ikke bare musikk, men også andre åndsverk – som tegninger, bilder, film, dans og tekst som du skriver.

På samme måte er innspillingen av musikk også et åndsverk. Det sikrer at både den som lager musikken og de som fremfører den eier sine bidrag til at vi til slutt kan høre flott musikk!

ÅNDSVERK:
Noe du lager med tanker og idéer, for eksempel:

  • en komposisjon
  • tekst

Musikkopptak er også åndsverk.

Hva betyr det at man eier musikken?

Den som eier musikken, altså opphaveren, har rett til å bestemme om andre skal få høre den eller bruke den til noe. Et åndsverk kan ofte ha flere opphavere, for eksempel

  • en som laget melodien, dvs. komponisten
  • en som skrev teksten, dvs. tekstforfatteren

Opphaveren kan også bestemme om noen andre skal kunne bruke musikken og tjene penger på det. Det kan for eksempel være et musikkforlag som vil gi ut musikken og selge notene, eller noen som vil spille den inn. I så fall har opphaveren krav på noe av pengene. Det ville jo være rart hvis du laget musikken, og så skulle noen andre tjene penger på den, uten å si fra til deg.

Når man lager et åndsverk, kan man altså få betaling hvis andre vil bruke det. Heldigvis, for da kan komponister, fotografer, malere, forfattere og andre leve av å lage ting vi har mye glede av. En opphaver kan også velge å la andre bruke de vi har laget uten å ta betaling. Og man kan bestemme om andre får lov til å forandre på det eller ikke.

OPPHAVER:
En sang kan ha flere opphavere:

  • komponisten
  • tekstforfatteren
  • de som spiller og synger

Opphaveren kan f.eks. bestemme

  • om andre skal kunne tjene penger på musikken
  • om det er greit å forandre den

Hva er fordelene med opphavsretten?

Det aller beste med opphavsretten er at vi kan bestemme selv over det vi har laget – det som er vårt. Og så er jo fint at de som lever av å komponere musikk, – som har det som jobb, kan få betaling for jobben de gjør. Uten opphavsretten ville vi hatt mye mindre av all den fine musikken, bildene, filmene og bøkene som vi er så glade i.

Noen av pengene vi betaler for å bruke andres åndsverk kommer tilbake til oss selv. For eksempel kan vi gå på konserter eller få lære noe nytt. Det kostet jo penger å lage videoene om Veslefrikkmetoden, som lærer barn å komponere musikk, og noen av de pengene kom fra folk som har betalt for å kopiere tekster, bruke andres bilder eller spille musikken til en komponist.

 

Nå har du lært om åndsverk, opphavsrett og at vi har rett til å bestemme over hvordan andre kan bruke våre egne åndsverk. Noen ganger kan man også få betaling. Det er bra, for da får vi enda mer flott musikk og kunst som vi kan ha glede av!

FORDELER MED OPPHAVSRETT:

Vi bestemmer over det vi lager selv.

Det er rettferdig.

Vi betaler for bruk, slik at de som lever av det kan lage mer flott musikk!

Noe kommer tilbake til oss selv, som konserter og opplæring.

Informasjonen er laget med støtte fra NOPA og Norsk komponistforening. Dette er to organisasjoner som arbeider for rettighetene til norske komponister og tekstforfattere. På den måten sørger de for at vi får oppleve enda mer flott musikk!