Lydkomposisjon – et eksempel


Her finner du et undervisningseksempel fra en klasse som har komponert en lydkomposisjon med Veslefrikkmetoden. Prosessen er beskrevet fra begynnelse til slutt, sammen med en del tips fra læreren.

> Gå til artikkelen.