Lytt til elevene og gi dem ansvar


Av Tiril Maria Hoff

“Ha god tid og vær tålmodig. Lytt til elevene og gi dem ansvar, støtte og frihet til å utfolde seg kreativt. Ta barna på alvor og gi dem troen på egen skaperkraft!”

Tiril Maria Hoff

Dette er de beste rådene Tiril Maria Hoff kan gi andre lærere som ønsker å komponere musikk med sine elever. Tiril er adjunkt med fordypning i musikk og kunst og håndverk, og har jobbet som lærer siden 2005. I 2015 mottok Tirils elever Veslefrikkprisen for sin komposisjon “World and Space”.

Skolens navn:

Montessoriskolen i Bergen

Klasse:
3. og 4. trinn

Antall elever: 27

Fag:

Tverrfaglig; musikk, naturfag, norsk

Forutsetninger:

Elevene har tidligere laget små rytmiske komposisjoner, egenkomponerte sanger og dikt, og er vant til å jobbe kreativt med tverrfaglige prosjekter i skoletiden. Sammensatte grupper i musikkundervisning hver uke, samt tverrfaglig i mindre grupper; eksperimentering med lyd i naturfag og tekst/rapporter i norsk. Ca en tredjedel av elevene får instrumentopplæring på fritiden.

FAGLIG OPPLEGG

Tiril hadde to grupper i musikk som samarbeidet. I den ene gruppen fulgte hun elevenes kreative engasjement og støttet opp og organiserte deres mange ideer. Da den andre gruppen trengte mer støtte i begynnelsen, tok hun Veslefrikkmetoden i bruk:

VALG AV TEMA

De samlet inn lange lister med forslag til tema og hadde avstemning som endte opp med tre favoritter; Verdensrommet/havet/filmmusikk. En elev spilte deretter et pianostykke han hadde komponert selv. Da ville alle elevene være med og kom med innspill til hvordan de sammen kunne lage en ordentlig komposisjon med utgangspunkt i denne melodien. Resultatet ble “World and space”.

EKSPERIMENTERE

Alle innspill som kunne passe til temaet ble samlet inn. De dannet smågrupper og begynte å eksperimentere og lage egne musikkforslag. På slutten av timene spilte de musikkstykkene for hverandre og tok lydopptak på mobil. Neste time lyttet de til opptakene (inspirasjon for videre eksperimentering), samtidig som elevene selv evaluerte sine forslag som de kunne endre eller videreutvikle.

SKISSERE FORM

Med hjelp fra inspirasjonsvideoen i Veslefrikkmetoden laget de en skisse over de ulike delene, før de satte en og en del sammen til en helhet. Først lagde de hoveddelen, deretter to intro-deler og avslutningsdelene.

KOMPONERE

Med skissen som utgangspunkt, tok de for seg en og en del og komponerte videre og justerte underveis.

ØVE

Da alle delene var klare, var det bare å øve. Det var greit å ta opptak, for det gjorde det lettere å få fullt fokus der og da, samtidig som det var enklere å evaluere og justere det vi hadde gjort.

FREMFØRE

Å fremføre verket for opptak og innsending var en fin måte å avslutte prosjektet på. I tillegg inviterte de noen klasser og lærere til en liten konsert.

ERFARINGER OG TIPS TIL ANDRE

  • Hadde vært en fordel med mere tid og spennende å kunne starte forberedelsene tidligere (lytteoppgaver av kjente komposisjoner og sett på oppbygging/virkemidler til inspirasjon for å skape selv).
  • Det fungerte godt å jobbe i smågrupper der alle fikk utfolde seg og komponere egne forslag.
  • Elevene inspirerte hverandre da de fremførte sine ideer og plutselig oppsto nye samarbeid.
  • Mange elever har sterke meninger og dette førte til store og små uenigheter. Ved å lytte opptakene og relatere disse til tema og musikkform, kom man lettere til enighet.
  • Å ha et konkret mål på prosjektet sitt er en viktig og fin inspirasjonskilde når man komponerer med barn.
  • Innøvingen var krevende både for store og små. Det krevde full konsentrasjon og tilstedeværelse.
  • Elevene synes det var kjekt å ta opptak av komposisjonen og utrolig spennende at det skulle sendes inn til en ordentlig nasjonal konkurranse der alle får svar fra ekte komponister.

Mange av elevene var i en kreativ prosess og flyt som de tok med seg inn i andre fag i løpet av skolehverdagen. De opplevde at iveren og engasjementet bidro positivt til økt glede og kreativitet både sosialt og faglig, både i praktiske og teoretiske fag.

“Det er så fint når du føler at du treffer kreativiteten og engasjementet til barna. Hver gang de så meg utenom timene, det være seg i utetiden, i spising eller i gangen/garderoben, så ville de stille meg spørsmål og komme med nye idéer og innspill til komposisjonen vår. Det gir inspirasjonen og arbeidsglede for en musikklærer!” konkluderer Tiril.