Vi er best sammen


Av Maria Therese Øverby

Jeg er kontaktlærer på mellomtrinnet og underviser i musikk, matte, naturfag, kristendom og samfunnsfag. Jeg har jobbet som lærer i over 10 år.

Vi har sendt inn bidrag til Veslefrikkprisen i tre år fra den samme klassen. Det første og tredje året jobbet hele klassen sammen siden elevene ga uttrykk for at de ønsket dette. Det andre året ønsket de en forandring og musikk ble komponert i fire ulike grupper.

Det er gøy å være veileder i komponeringsprosessen og se at elevene er stolte av produktet de har fått til å lage sammen. Det er også artig når låten «fester seg på hjernen» og både jeg og elevene går rundt og synger på den utenom musikktimene.

Skolens navn:

Hedemarken friskole

Klasse: 5 – 7. trinn

Antall elever: 18

FAGLIG OPPLEGG

FORARBEID

Vi hadde hatt noe «klasseband» tidligere i skoleåret der de som kunne spille litt gitar, piano og trommer gjorde det, mens de andre elevene spilte på instrumenter som rytmepinner, xylofon, triangel, håndtromme og blokkfløyte. Klassebandet spilte til et par klassiske poplåter.

VESLEFRIKKMETODEN

VALG AV TEMA

Elevene fikk i hjemmelekse å tenke ut forslag til temaer. Deretter møttes vi på skolen og alle delte sine tanker om tema. Vi skrev dem ned og de som hadde kommet med forslaget kunne fortelle hva de tenkte var bra med det, dersom de ville. Deretter stemte elevene på de forslagene de helst ønsket. Det forslaget som fikk flest stemmer ble temaet vårt for komposisjonen.

EKSPERIMENTERE

Da vi skulle eksperimentere jobbet elevene i grupper. De hadde også her kreativ hjemmelekse med å prøve å komme på ulike lyder, sekvenser eller melodistrofer og instrumentønsker. De kunne notere sine innspill og ta disse med tilbake til skolen. I gruppene delte de sine ideer og inspirerte hverandre med å komme på nye ideer og teste ut lyder og instrumenter. På slutten av to økter delte elevene ideene sine og det de hadde testet ut for resten av klassen. Alle forslagene ble notert ned. Det kom flest instrumentønsker og ikke så mye annet.

SKISSERE FORM

Dette jobbet vi også med i gruppene og delte med hverandre etter et par økter. Elevene hadde få forslag på formskisser og jobbet derfor videre med dette parallelt med komponeringen.

KOMPONERE

Elevene jobbet delvis individuelt, i grupper og i hel klasse. Oppstarten av selve komponeringsprosessen var tung og treg, helt til noen fikk en idé vi kunne ta utgangspunkt i. Elevene prøvde å bygge videre på forslagene fra eksperimenteringen, men syntes dette var vanskelig blant annet fordi det var kommet opp få ideer.

Det var i denne fasen at forslagene og lek med musikk etter hvert formet seg til en tradisjonell låt med intro, refreng, vers og outro. Dette er en form elevene kjenner godt gjennom annen musikk. Siden enkelte av elevene spiller/har spilt piano, gitar og trommer, var det naturlig for gruppen å ha disse instrumentene med når de kom med forslag. Det var også noen som ønsket tekst og tok ansvar for å jobbe med denne. Da ulike tekstforslag forelå og andre elever hadde forslag til melodi og akkordrekke, jobbet elevene sammen med å tilpasse de to delene til hverandre. Da dette var delvis på plass, jobbet andre elever parallelt med å finne passende rytmer og bruk av de andre instrumentene gruppen ønsket å ha med.

ØVE

Under øvingsdelen kom elevene stadig med forslag til forbedringer for låten. Vi brukte ganske lang tid på å øve. Noe komposisjon skjedde også her.

FREMFØRE

Vi tok lydopptak av komposisjonen.

Senere, etter at vi ble valgt ut som finalister, fremførte vi komposisjonen enda en gang i forbindelse med diplomutdelingen på skolen. Etter dette er også låten blitt spilt for hele skolen.

ERFARINGER OG TIPS TIL ANDRE

Dette var andre gangen jeg komponerte til Veslefrikkprisen med hel klasse. Etter første gang visste jeg at det lett kunne bli mye venting for en del elever og litt lite effektivt. Det er en av grunnene til at jeg valgte å bruke en del gruppesamarbeid denne gangen.

Jeg ga elevene hjemmelekse i håp om å kunne effektivisere oppstarten og hjelpe elevene i gang med den kreative prosessen. Det fungerte ikke helt som jeg hadde drømt om. Elevene hadde få eller ingen ideer med seg tilbake til skolen.

I selve komponeringsfasen og før man begynner å øve, er det å jobbe frem en slags tradisjonell låt ganske utfordrende. Når tekst og melodi skal tilpasses hverandre, blir det ofte mye venting for en del elever. Det er også vanskelig for en del elever å engasjere seg når man ikke selv har ideer og kreativitet til denne jobben. Når skissene for en låt derimot forelå og øvingen kunne starte, var det mye lettere for alle elevene å være delaktige i prosjektet og ha likt eierskap til komposisjonen.

Bytt gjerne om på timeplanen så komposisjonsperioden ikke går over for lang tid. Det gjør det lettere for elevene å huske det de gjorde sist og «leve» i kreativiteten.

«Vi er best sammen.»

Elevenes argument for å jobbe sammen som hel klasse og ikke i mindre grupper.