Properastiftelsen støtter Stiftelsen Veslefrikk med et pro bono team


Bilde av jente foran piano i Store Studio på NRK

Fra nå og i tre måneder fremover skal et team bestående av konsulenter hjelpe Veslefrikk til å bli enda bedre. Dette er gjort mulig takket være Prosperastiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB.

Teamet skal utvikle en strategi frem mot 2022 for hvordan Stiftelsen Veslefrikk kan få en mer bærekraftig økonomi sett i forhold til de aktiviteter vi driver. Hovedmålet er å identifisere hvilke aktiviteter som skal tilbys og hvordan disse skal finansieres. Teamet skal se på dagens aktivitetsnivå i lys av kostnader og inntekter og lage en strategi for tre år frem. Dette innebærer å se nærmere på inntektsgrunnlaget de ulike aktivitetene gir og lage en prognose som kan danne grunnlag for våre fremtidige strategiske avveininger.

Prosperateamet består av forretningsutvikler, økonom, jurist (forretningsadvokat), organisasjonsutvikler og prosjektleder. Prosperas administrasjon vil også bidra i prosjektet. Les nettsaken til Prospera om prosjektet her

Stiftelsen Veslefrikk setter veldig stor pris på støtten fra Prosperastiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB for å ha gjort dette mulig. Vi håper denne prosessen vil bidra til at enda flere barn og unge skal få erfare sin egen skaperkraft.