Sjekkliste for komposisjonsrapporten


Vi vet at refleksjon forsterker læring. Derfor bedømmer juryen i Veslefrikkprisen både komposisjonen (lydfilen) og komposisjonsrapporten dere sender inn. For å gjøre det lettere å levere en god rapport har vi revidert informasjonen om denne, og vi har laget en sjekkliste. Bruk den sammen med barna.

Den reviderte beskrivelsen inneholder ingen nye krav, de er bare bedre beskrevet og vi har lagt til noen gode tips. Nederst på siden er det en ny seksjon med utdrag fra gode komposisjonsrapporter sendt inn av skoler. Vi har også endret navnet fra «Komponistrapport» til «komposisjonsrapport».

Vi håper sjekklista kan være et nyttig redskap. Bruk den gjerne før, under og etter arbeidet med komponering.

I Veslefrikk legger vi vekt på komposisjonsrapporten fordi man vet at barn lærer mer når de reflekterer over og setter ord på læringen. Den kreative prosessen blir tydeligere og kan lettere overføres til nye situasjoner.

Sjekkliste
Klikk på bildet for å laste ned sjekklista som PDF.