Komponering i fellesskap – mange musikalske ideer


Av Valerio D’Epifanio

Valerio D’Epifanio har undervist i musikk siden 2015 og for tiden underviser han i musikk og engelsk på Ekeberg skole. Både komponering og instrumentalundervisning har vært sentrale punkter i hans arbeid. Gjennom komponering får elevene muligheten til å trene sin kreativitet, reflektere over ulike musikalske elementer og aller viktigste, lære å uttrykke seg gjennom musikk. Valerio mener denne måten å kommunisere på hjelper elevene til å uttrykke sine erfaringer og følelser gjennom et nytt språk der lyder, rytmer, noter og pauser erstatter ordene.

Valerio D'Epifanio

Skolens navn:

Bekkelaget skole (2016)

Klasse: 4. trinn

Antall elever: 25

Fag:

Musikk – en time i uka i ca. 12 uker

Forutsetninger:

Valerio har både erfaring i å komponere med hele klasser og små grupper. Når så mange elever komponerer sammen, er det veldig viktig å ha en plan og klare rammer som gir forutsigbarhet.

FAGLIG OPPLEGG

Elevene hadde ingen erfaringer med komponering fra tidligere. Det var derfor viktig å forklare hva som ligger i begrepet «komponering». Å bevisstgjøre elevene på at de kunne uttrykke følelser og formidle et budskap gjennom musikk var også en viktig del av «forarbeidet».

FORARBEID

I startfasen ble det lyttet mye til både klassisk, pop og eksperimentell musikk, og elevene ble utfordret på å legge merke til instrumentene, melodien, strukturen og til å prøve og sette ord på musikk. Deretter ble tanker og ideer som dukket opp mens de lyttet til musikkstykkene delt i plenum. Det var til stor hjelp å lytte til andre komponisters musikk. Dette bidro til å bevisstgjøre elevene om at det finnes flere måter å lage musikk på og at man ikke nødvendigvis trenger å kunne spille et instrument for å lage musikk. Det var spesielt morsomt og spennende å se elevenes reaksjoner da de lyttet til musikken til Rolf Wallins Scratch. Mange elever syntes musikken var «rar», men samtidig interessant og ny. De skjønte at det finnes ulike måter «å sette lyden sammen» på og at det kun er fantasien som setter grenser for hva slags lyder man kan utforske og bruke i en musikk-komposisjon.

Valerio benyttet Veslefrikkmetoden til å støtte og lede elevene gjennom hele komponeringsprosessen.

VESLEFRIKKMETODEN

VALG AV TEMA

Elevene skrev en lapp med forslag til temaer, som deretter ble samlet og skrevet opp på tavla. Etter en avstemning endte de opp med to favoritter; Magi og Drøm.  Det ble laget et tankekart med overskriften «magic and dreams» og en idemyldring om lydene og instrumenter som kunne passe til temaet. En elev sang plutselig en melodi hun hadde laget selv. Det passet fint til temaet og alle ville plutselig være med på utvikle melodien videre.

EKSPERIMENTERE

Da elevene skulle finne lyder som kunne passe til temaet, endte de opp med mange ulike varianter. Elevene syns det var spennende å eksperimentere, velge, velge bort, justere og sette sammen de lydene som kunne føre fram til nye musikalske ideer. Musikken begynte å ta form og plutselig hadde de en intro, vers og refreng. Elevene som har instrumentopplæring på fritiden eller spiller i korps ble oppfordret om å ta med seg instrumentene sine til de neste musikktimene, hvor det oppstod fine instrument-kombinasjoner som f.eks elektrisk gitar, cello, piano og klarinett. Med så mange instrumenter og lydkilder til disposisjon, syns elevene det var enda morsommere og inspirerende å eksperimentere med lyden. Det er også viktig å bruke digitale verktøy slik at man også klarer å involvere og engasjere de elevene som synes at det er mest spennende å lage musikk på PC eller iPad.

SKISSERE FORM

Å lage en plan er kjempeviktig. Dette hjalp elevene å systematisere alle de forskjellige ideene og gi dem en form på verket tidlig i prosessen. Elevene noterte lyd ved bruk at tegninger, lærte å bruke grafisk notasjon og at musikken har en form og struktur. Elevene lagde en intro, hoveddel og avslutning.

KOMPONERE

Formskissen ledet elevene videre i komponeringsprosessen. Alt var jo skrevet ned. Nå måtte planen gjennomføres og verket utbroderes.

ØVE

FREMFØRE

Da alt var klart, var det bare å øve og perfeksjonere verket. Det tok ganske lang tid før elevene var fornøyde med resultatet og var klare til lydopptak. Til slutt fremførte stolte elever sin egen komposisjon på en fellessamling foran hele skolen. Det finnes ikke noe bedre enn å avslutte et komponeringsprosjekt med en fin konsert!

ERFARINGER OG TIPS TIL ANDRE

  • Det kan være krevende og utfordrende å komponere med en stor gruppe.
  • Ikke gjør altfor mange lydopptak. De første er ofte de beste, siden man fort mister konsentrasjonen og blir sliten av å repetere og spille musikkstykket igjen og igjen.
  • Det er krevende at man ikke kan beholde alle de gode ideene. Når man har mange elever med sterke meninger og ideer som spriker i alle retninger, må man som lærer gripe inn og veilede elevene til selv å velge bort noen og kun beholde de beste. Det er ikke alltid lett å avgjøre hvilke ideer som skal beholdes og hvilke som skal velges bort.
  • Be elevene om å lukke øynene og fokusere på alle lydene rundt seg. Det er som å lytte til et orkester der instrumentene er erstattet av dører, trikker, biler, fugler som kvitrer, vinden som blåser, regn og mange andre spennende lyder rundt oss som vi sjelden legger merke til. Kanskje kan dere ta en tur i nære omgivelser for å fange lyder som dere senere skal bruke i en komposisjon?

Lytt til elevene og plutselig skjer det noe magisk; de finner en lydkomposisjon som leder til et flott musikalsk motiv. Det fine motivet er starten på klassens musikalske reise.

Det var overraskende å oppdage at musikken elevene komponerte ikke lignet på musikken elevene vanligvis hører på eller er vant til fra radio eller TV. Mange av de lydkomposisjonene minnet om filmmusikk, klassisk musikk og eksperimentell musikk. Dette var spennende, forteller en glad og fornøyd musikklærer.

I år sendte Valerio inn elev-komposisjoner til Veslefrikkprisen for tredje gang. Og alle tre årene han har sendt inn bidrag, har hans elever blitt utnevnt til finalister.