Veslefrikkmetoden er på plass


Nå er tekst og video til alle seks trinn i Velsefrikkmetoden på plass. Du finner disse ved å velge Veslefrikkmetoden i menyen som du finner øverst på alle sider – eller ved å klikke her.

Litt mer om Veslefrikkmetoden

Veslefrikkmetoden er jo egentlig ikke en «metode» i ordets rette forstand, men et rammeverk. Den setter en struktur som gir arbeidet retning og forutsigbarhet. En viktig side er også at man med Veslefrikkmetoden kan reflektere over hva som skal til for å skape musikk. Man vet at refleksjon, noen tanker, en samtale eller diskusjon, bidrar til å løfte enkeltstående erfaringer opp til en kompetanse som kan anvendes i nye sammenhenger. Det er også grunnen til at juryen i Veslefrikkprisen ønsker både en lydfil med komposisjonen og en komponistrapport fra elevene om hvordan musikken ble til. Refleksjonen gir økt læring.

veslefrikk-figur-2

Veslefrikkmetoden er utviklet på bakgrunn av samtaler med komponister om hvordan de arbeider, kombinert med lang pedagogisk erfaring fra komponering med barn og unge i ulike sammenhenger.

Inspirasjon til å formulere et slikt rammeverk for arbeidet er hentet fra Nysgjerrigper  og Nysgjerrigpermetoden.

Det finnes selvsagt ikke en fasit på hvordan kreativt arbeid med musikk skal foregå, men håpet er at Veslefrikkmetoden, og beskrivelsene av hvert enkelt trinn i metoden, kan gi noen nyttige tips.