Veslefrikkmetoden


Musikk kan lages på mange måter, men som regel lønner det seg å ha en god fremgangsmåte. Her kan du lære om Veslefrikkmetoden.

1 • Velge tema – hva vil vi utforske?

Musikk kan brukes til å utforske mye forskjellig. Hva vil dere utforske? Velg et tema for komposisjonen.

2 • Eksperimentere – improvisere

Når dere har valgt et tema er det lurt å eksperimentere. Hvilke lyder kan dere bruke? Har dere noen instrumenter som passer? Kanskje dere vil ta opp lyder rundt dere?

3 • Skissere en form

Etter å ha eksperimentert begynner dere sikkert å få noen ideer? Da er det lurt å lage en formskisse. Altså en oversikt over de ulike delene musikkstykket skal bestå av. Formskissen kan lages med tegninger, tekst eller begge deler. Særlig når man er flere som komponerer sammen er denne oversikten grei å ha, slik at dere er enige om hvilken retning dette skal ta.

4 • Komponere

Nå er det tid for å komponere – eller egentlig har dere komponert i de forrige punktene også, men nå planlegger dere detaljene.
Mens dere komponerer trenger dere sikkert å eksperimentere mer, og kanskje dere vil justere formskissen også.

5 • Øve

Når komposisjonen er ferdig må man øve, slik at alt blir klart og alle vet hva de skal gjøre.

6 • Framføre

Og endelig er dere klare. Komposisjonen kan fremføres! Det kan skje for et publikum, eller dere kan gjøre et opptak.