Trinn 2 • Eksperimentere


Det andre trinnet i Veslefrikkmetoden handler om å eksperimentere – og lete etter «musikalske byggeklosser» som dere kan bruke i musikken.

Nøkkelord

Det kan være greit å lage en liste med nøkkelord til temaet dere har valgt. Nøkkelordene kan være

  • viktige ord som har med temaet å gjøre
  • stemninger

…eller andre ting dere forbinder med temaet.

Eksperimentere med lyder – musikalsk utforsking

Når dere har en liste med stemninger kan dere eksperimentere med lyder:

Går det an å lage disse stemningene med en lyd? Eller med flere lyder satt sammen?

Husk å lage en musikalsk utforsking av temaet. Hvis dere f.eks. har «ørken» eller «hav» som tema, så er ikke poenget å høre lyden av en kamel som går i sanden eller en båt som kjører på vannet. Det blir mer som et hørespill. I musikk er det ofte vel så interessant å beskrive stemninger som oppstår – og som forandrer seg.

Eksperimentere med lydkilder / instrumenter

Har dere noen instrumenter som passer? Når man hører etter, kan det faktisk være utrolig fin lyd i ting rundt oss – også i mye skrot og skrammel! Og det finnes nettsider og programmer for å lage lyd med datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner. Spørs om ikke dere må ut på lydjakt!

Notere

Hvis dere vil kan dere notere lydene ved hjelp av ord, tegninger eller noter. Eller dere kan ta de opp slik at dere husker de til senere.

Tekst

Det kan også være fint å utforske temaet ved å skrive tekst, for eksempel dikt. Hvis dere har forelskelse som tema, så skriv kriblende dikt, glade dikt, håpefulle dikt – men også triste, skuffede eller dramatiske dikt. For det finnes vel mange forskjellige følelser knyttet til forelskelse, gjør det ikke?

Dere kan selvfølgelig også lage sangtekster eller rytmiske tekster.

Melodi

Dere kan også finne fram til små melodier – eller deler som kan settes sammen til en melodi senere.

Idébank

Når dere eksperimenterer trenger dere ikke tenke på hva som til slutt blir musikken. Bare test ut lyder, ord og stemninger. Lag en idébank og spill for hverandre.

Det er bare fint om dere har flere ideer enn dere tror dere kommer til å trenge til slutt.

Nå har dere et tema og en idébank med stemninger, lyder og kanskje tekster. Det neste blir å organisere dette i en formskisse.

Eksempler på nøkkelord

Tema: Kjærlighet

Nøkkelord:

 • glad
 • spent
 • forventning
 • håp
 • brudd
 • trist
 • kjærlighetssorg

Blant nøkkelordene kan vi f.eks. plukke ut stemninger. Forsøke å merke hvilke stemninger som har mer og mindre energi i seg. Det kan gi en idé om hva slags sammensetninger av lyder som kan passe.

ørken
En ørken kan ha store, åpne flater der det går lenge mellom hver forandring. Kan det utforskes i musikk?
bølger mot kai av stein
Skal det være mye eller lite energi i musikken hvis det blåser på havet?