Trinn 3 • Skissere en form


Nå er det lurt å skissere en form for komposisjonen – altså plassere hvor de ulike idéene skal komme. En «formskisse» gjør det lettere å gå i samme retning når dere er flere som skal være kreative sammen.

Velge – og velge bort…

Dere har valgt et tema, laget nøkkelord, funnet lyder og kanskje noen andre ting dere vil bruke. Nå er det tid for å sette det i system. Sannsynligvis har dere flere ideer enn dere får bruk for. Da må noe velges bort, for det er ofte ikke plass til alle gode ideer i en eneste komposisjon.

Når dere velger, bør dere sørge for å:

  • unngå for mange forskjellige ting – lytteren trenger tid til å oppleve de ulike ideene
  • la ideer bygges opp og utvikle seg

Ikke lag mer musikk enn hva dere rekke å få ferdig til framføringen. Det er også lurt å holde seg til temaet. For mange avstikkere gjør det vanskeligere å komponere, særlig sammen med mange andre. Men det finnes jo ingen regler for dette, – musikken er fri.

Formskisse

«Form» i musikken sier noe om hvilke deler musikken består av, hvilken rekkefølge de kommer i og hvordan det bygger seg opp, roer seg ned og slikt.

Formskisse er da en beskrivelse av formen, ved hjelp av tekst, tegninger eller begge deler. Den er en oversikt, uten alle detaljene, og blir et utgangspunkt for å komponere detaljene senere. Skissen er spesielt nyttig når flere komponerer sammen, slik at man følger en felles plan.

Dette kan være en typisk formskisse til en enkel poplåt:

formskisse poplåt

Låta består av intro, vers, refreng, vers, to refreng og en avslutning. Men formskissen kan også gi mer informasjon. I neste eksempel har de som spiller snakket om hvordan de vil at energien i låta skal utvikle seg. De vil ha:

– rolig intro

– rolig vers (beskriver kjærligheten)

– litt mer rytmer og energi i refreng

– neste vers roligere, men beholde noe av rytmen fra refrenget

– full trøkk i to refreng

– roer ned på avslutningen

Som en felles huskelapp kan formskissen da se slik ut:

formskisse 2 poplåt

Nå er de enige om hovedtrekkene og er klare for å utforme detaljene.

Her er en annen type formskisse, og en annen type musikk:

formskisse lydbasert musikk

Vi ser at kontrasten mellom glad og trist er valgt som tema. Formskissen forteller at komponistene, en skoleklasse, er enige om å starte med noe skummelt, slik at gleden kan overta gradvis. Så skjer det plutselig noe trist. Under streken fortsetter det med en slags kamp mellom gleden og det triste, og heldigvis vinner gleden til slutt. Med denne skissen som utgangspunkt laget klassen en komposisjon om kontrasten mellom to følelser vi alle opplever ofte.

Nå er det deres tur til å lage en formskisse. Tenk på temaet deres og hva slags lyder og nøkkelord dere fant da dere eksperimenterte.

I neste trinn, om å komponere, handler det om å få på plass alle detaljene i komposisjonen.

Tips:

Det er ofte spennende å høre på musikk som tar oss med fra noe til noe annet. Da blir det ikke likt hele tiden, men det skjer en utvikling.