Trinn 5 • Øve


Wow, dere har laget en komposisjon – det er er noe å være stolte av! Det nærmer seg fremføring, enten dere skal spille konsert eller lage et opptak. Det er tid for å øve!

Videoen nedenfor er felles for trinn 5 og 6:

Øving må til, slik at alle vet hva de skal spille og dere klarer å spille fint sammen.

Denne tegningen så du i forrige avsnitt også. Du vet sikkert hvorfor ørene er tegner så store? Det handler om å lytte, for ørene er det viktigste verktøyet når vi øver også.

figur med veldig store ører
Dirigent

Når mange spiller sammen er det lurt å ha en dirigent som peker rolig på notasjonen og gir tegn mens dere spiller. Dere avtaler selv hva slags tegn dere trenger, men sørg for at de er tydelige.

Dirigenten kan for eksempel vise:

  • Når noen skal starte eller stoppe
  • Tempo
  • Når flere skal gjøre noe helt på likt
  • Om noen skal spille sterkere eller svakere
  •  Annet
Mange gjennomganger

Dere merker sel hva dere trenger å øve på. Men husk å sette av tid til flere gjennomganger uten å stoppe midt i musikken. Det kreves nemlig mye øving for å klare å konsentrere seg gjennom et helt musikkstykke.

Noen kan bli litt utålmodige, men det må man tåle. Sånn er det å lage noe som skal bli skikkelig fint!

Små justeringer

Det er sjelden en god idé å forandre mye helt på slutten. Men små justeringer kan gå bra, hvis dere mener det er nødvendig for å lage spennende musikk.

Hjelp hverandre til å få alt på plass og til å holde fokus under øvingen. Dere må øve mange ganger – og så enda noen flere ganger – og noen ganger til… Da blir alle trygge på hva de skal gjøre, man klarer det som er vanskelig og musikken «setter seg».

Husk at det viktigste «verktøyet» fortsatt er ørene dine!

Det siste trinnet i Veslefrikkmetoden handler om selve fremføringen.