Veslefrikkprisen – finalister 2018


Veslefrikk vil med dette takke alle bidrag til Veslefrikkprisen 2018. Nesten 8 timer ny musikk ble skapt av 1.978 barn fra hele Norge. Blant disse har juryen valgt ut syv finalister som mottar et velfortjent diplom fra Veslefrikk. Det er en flott prestasjon å komme til finalen i konkurranse med så mange andre. Her er bilde av finalistene fra Oltedal skole. 

Hvem som vinner Veslefrikkprisen 2018 offentliggjøres ikke før på prisvinnerkonserten i NRK Store Studio fredag 13. april kl. 12.30. Konserten strømmes i sin helhet ”live” på www.veslefrikkprisen.no

Årets jury har bestått av erfarne komponister, musikere og pedagoger. Her følger utdrag fra deres tilbakemeldinger til de øvrige seks finalistene: 

Bekkelaget skole
Klasse 6A; Filippa, Celine, Emma

Utdrag fra juryens tilbakemelding: Alt i alt er dette en veldig spennende og rikholdig komposisjon som bobler over av kreativitet og vilje til å eksperimentere. Dere har hatt det gøy mens dere komponerte, det kan man høre i komposisjonen deres! Som dere skriver i komponistrapporten dere, kan en komposisjon ofte tenkes som en samtale mellom instrumentene, der de reagerer på hverandre og kan bytte på å være i fokus. Veldig fint at dere har reflektert over dette, og er bevisst på dette i prosessen deres. Det å komponere sammen fungerer også på samme måte, man bytter på å utvikle materialet, og reagerer på det de andre har laget slik dere byttet på å utvikle melodien i gruppa.

Eiksmarka skole
Klasse 6A

Utdrag fra juryens tilbakemelding: Dere har virkelig klart å lage en tydelig stemning gjennom hele komposisjonen med en stemningsfull begynnelse, som bygger seg veldig fint opp. De forskjellige delene i hele komposisjonen utvikler seg godt, og går nesten umerkelig over i hverandre. Dette er viktig for hvordan musikken oppleves av lytteren. Her er mye spennende lyder, og dere setter de sammen veldig bra. Verket har gode virkemidler og spennende kontraster, gode formgrep og kompositoriske virkemidler.

Holmestrand Internasjonale Montessoriskole
4. og 6. trinn; Sofia, Tora, Kiren-Alice, Laura, Elviira, Avril, Helmine og Elena

Utdrag fra juryens tilbakemelding: Dette er en veldig fin komposisjon med mange forskjellige instrumenter. Den har en spennende start med veldig vakre lyder. Vann er et fint tema. Lytterne behøver ikke å vite på forhånd at det er vann det handler om i starten, for når vannlyden kommer så skjønner lytteren det veldig fort! Det er en god veksling mellom de forskjellige lydene og det er morsomt at de også klinger sammen. I det hele er dette både en veldig vakker og god komposisjon.

Oltedal skole
7. trinn, gruppe 1; Helle, John, Kaja, Sebastian og Thea

Utdrag fra juryens tilbakemelding: De har bygd opp ei veldig spennande og gjennomtenkt form, med repetisjonar og inndelingar både på mikro- og makronivå. Det er verkeleg godt gjort, og skapar ei framdrift og utvikling i lydkomposisjonen som er svært spennande musikalsk. I ein lydkomposisjon er nettopp form heilt avgjerande for at musikken skal vere noko meir enn «berre» lydar stilt opp etter kvarandre. De tek i bruk gode verkemiddel for variasjon, til dømes at nokre av repetisjonane går føre seg i sakte tempo. At de også brukar denne variasjonsmetoden fleire gonger underbyggjer verkeleg at det har vore ein medviten komposisjonsprosess.

Sunnylven skule
1. og 2. trinn

Utdrag fra juryens tilbakemelding: Dette er en fin og spennende komposisjon som engasjerer oss som lyttere. Den har en flott oppbygning med kontraster og brudd og lyder av mange slag som passer sammen. Små innslag av dyrelyder gir oss noen knagger til å oppleve musikken. Dere har vært dyktige til å variere instrumentbruken på mange spennende måter. Vi får inntrykk av at et drama utspiller seg. Den hurtige skiftingen mellom ulike elementer sammen med spennende lyder, trommene og “svosjelydene” bidrar til dette! Musikken tar oss med på en reise der det skjer nye ting hele tiden.

Sunnylven skule
7. trinn

Utdrag fra juryens tilbakemelding: Dette er en spennende og tydelig komposisjon med mange interessante deler som går fint over i hverandre og er sydd sammen til en fin helhet. Dere har laget flere musikalske temaer og det føles som en helstøpt komposisjon. Dette er virkelig godt jobbet! Man kan lett høre for seg hvordan det kan låte om det blir orkestret ut og spilt av et stort symfoniorkester!