Lydopptak og komponistrapport


Her kan du lese mer om lydopptaket og rapporten som må sendes inn for å delta i konkurransen:

Klikk på overskriftene for å se/skjule teksten. Sjekk spørsmål og svar-siden hvis du lurer på noe. Lydopptak og komponistrapport leveres i et eget skjema på denne siden.

Klikk på overskriftene for å lese mer:

Opptak av komposisjonen kan gjøres helt enkelt.

Dere kan for eksempel ta opp med mobiltelefonen eller med gratisprogrammet Audacity på en datamaskin. Det finnes også egnede apper for alle typer nettbrett.

Er du tvil om hvordan dere skal gjøre dette, så ta kontakt. Vi kan helt sikkert gi enkle råd!

Noen tips – lurt å lese før dere begynner å gjøre opptak:

 • Hvordan får du tak i lydfilen?

Prøv et kort opptak (bare si «hei») og sjekk at du vet hvordan du kan få tak i lydfilen du skal sende inn. Tar du opp med mobiltelefonen kan du f.eks. sikkert sende opptaket på e-post til deg selv. Når du leser e-posten på en datamaskin kan du lagre lydfilen.

 • Test volumet

Når dere skal gjøre opptak, så test først en liten bit av det sterkeste og svakeste dere spiller. Pass på at det ikke blir så sterkt at lyden blir skurrete på opptaket.

 • 5 sekunder stille – før og etter

Sørg for at det er lett for juryen å høre når dere begynner og slutter. La det være 5 sekunder helt stille på opptaket før dere begynner å spille – og etter at dere er ferdige.

 • Sett av tid til flere opptak, men ikke for mange

Under et opptak, som på en konsert, skjer det nesten alltid noe uventet. Forskjellen på opptak og konsert, er at dere kan ta opp en gang til hvis dere synes dere trenger det. Sett gjerne av tid til flere opptak, men ikke for mange. Da blir dere bare slitne, og som regel er det første eller andre opptaket best uansett!

(Dere trenger ikke ta opp på nytt bare på grunn av en som hostet eller nøs. Juryen skal ikke vurdere hostene deres…)

 • Bruk riktig filtype

Hvis dette med filtyper er «gresk» for deg, så ta det med ro. Da HAR du riktig type, for dette er vanligvis ikke noe problem.

Men for sikkerhets skyld: Lydfiler som sendes inn må være av typen mp3, m4a, AAC, wav/wave, aiff, wma, flac eller ogg. Dersom du trenger å konvertere lydfilen, så kan det gjøres på denne siden (ekstern tjeneste).

 • Spar på originalopptaket

Hvem vet, – plutselig skjer det noe når lydfilen skal sendes til oss. Spar på originalopptaket for sikkerhets skyld.

 • Spar på alle lydkilder dere bruker

Dette er superviktig! Hvis dere vinner, så skal all musikken spilles «live» på konsert i Oslo sammen med Kringkastingsorkestret. Da må dere ha alle instrumenter, lydkilder, lydfiler (enkeltfiler, ikke en miks) som dere har brukt i musikken.

Husk: Juryen skal vurdere komposisjonen, ikke lydkvaliteten på opptaket.

Når juryen hører musikken i opptaket dere leverer, vil de gjerne også få vite hvordan dere har tenkt. Riktignok kan man lage mye fint uten å tenke, men hvis man reflekterer over hvordan ting blir til, så er sjansen større for at man lærer hvordan man kan skape noe fint en annen gang også.

Derfor er det to grunner til at dere må levere en komponistrapport:

 • JURYEN får vite hvordan dere har tenkt.
 • DERE får vite hvordan dere har tenkt.

Husk at juryen er interessert i ELEVENES refleksjoner. Her er to tips for å få til det:

 • Snakk om hva dere gjør, og hvorfor, mange ganger underveis i arbeidet.
 • Det kan være fint å samle på elevenes refleksjoner underveis, og så sette dette sammen til en komponistrapport til slutt.

Komponistrapporten kan skrives som tekst – eller dere kan levere en video hvis det er enklere. Les mer om det lenger ned på siden.

Dette må rapporten inneholde:

1) Skole og klasse/gruppe.

2) Lærerens navn og fornavn til alle elevene som har vært med på å lage musikken.

3) Beskrivelse av hva dere har gjort:

Forklarer hoveddelene i hva dere har gjort – og hvorfor dere gjorde det slik.

 • Hvis dere følger Veslefrikkmetoden, så kan rapporten si litt om hvert av de seks punktene i metoden.
 • Hvis dere ikke har brukt Veslefrikkmetoden, så kan rapporten for eksempel beskrive:
  • Hvordan kom dere i gang og ble enige om hva dere skulle gjøre?
  • Hvordan jobbet dere videre? Forsøk å beskrive hva som skulle til for å komme fra idé til ferdig musikk.

4) En liten evaluering:

 • Hva er dere spesielt fornøyd med? (Noe ved prosessen eller arbeidsformen? En del av musikken? Annet?)
 • Er det noe dere tenker kunne vært annerledes hvis dere skulle gjøre det igjen?
 • Hvordan synes dere det var å komponere?
 • Hvordan synes dere det var å fremføre musikken/lage opptaket?

Frivillig:

Hvis dere har brukt noen form for notasjon (noter eller grafisk notasjon), så kan det leveres som vedlegg sammen med komponistrapporten. Dette er ikke et krav for å delta.

Det er også helt fint å legge inn noen bilder som illustrerer arbeidet, men dette er heller ikke et krav for å delta.

Vedlegg må være PDF-filer, bilder (jpg, jpeg, png) eller Word (doc, docx).

Leverer rapporten som tekst…

Teksten kan enten skrives i et dokument som lastes opp til oss, eller dere kan skrive rett inn i skjemaet når dere leverer lydfilen. Det er alltid lurt å skrive i et vanlig skriveprogram først, og så lime den ferdige teksten inn i skjemaet. Dokumenter som lastes opp bør helst være av typen PDF, men der er også mulig å laste opp Word-filer (doc eller docx).

Uansett klassetrinn ønsker vi at mye av teksten er barnas egne ord, slik at det er deres tanker som kommer fram.

Det er ingen krav til hvor lang rapporten skal være, men vi ønsker korte beskrivelser. Velg selv om dere vil illustrere med bilder eller tegninger.

…eller som en video:

Dere kan velge å lage komponistrapporten som en video, i stedet for tekst. Kravet til innhold er det samme, men på video kan barna fortelle til kamera, og dere kan vise korte klipp av aktivitetene underveis i prosessen. Skolen må selv forholde seg til de lokale retningslinjene for å publisere video av elever.

Videoen må ikke være lenger enn til sammen 6 minutter.

Video leveres via YouTube. Ved å laste opp video som «ikke oppført» («unlisted») kan bare de som får lenken se videoen, og den kommer ikke opp i søk. Til dette trenger dere å opprette en gratis YouTube-kanal hvis dere ikke har det fra før. Klikk her for å lese mer.

Vi anbefaler at video lastes opp i god tid før fristen . Hvis dere får problemer med opplasting, så er det da tid for å prøve igjen. Juryen begynner sitt arbeid umiddelbart etter fristen, så bidrag kan ikke mottas senere.