Lydopptak og komposisjonsrapport


Her kan du lese mer om lydopptaket og rapporten som må sendes inn for å delta i konkurransen:

Klikk på overskriftene for å se/skjule teksten. Sjekk spørsmål og svar-siden hvis du lurer på noe. Lydopptak og komposisjonsrapport leveres i et eget skjema på denne siden.

Klikk på overskriftene for å lese mer:

Opptak av komposisjonen kan gjøres helt enkelt.

Dere kan for eksempel ta opp med mobiltelefonen eller med gratisprogrammet Audacity på en datamaskin. Det finnes også egnede apper for alle typer nettbrett.

Er du tvil om hvordan dere skal gjøre dette, så ta kontakt. Vi kan helt sikkert gi enkle råd!

Noen tips – lurt å lese før dere begynner å gjøre opptak:

 • Hvordan får du tak i lydfilen?

Prøv et kort opptak (bare si «hei») og sjekk at du vet hvordan du kan få tak i lydfilen du skal sende inn. Tar du opp med mobiltelefonen kan du f.eks. sikkert sende opptaket på e-post til deg selv. Når du leser e-posten på en datamaskin kan du lagre lydfilen.

 • Test volumet

Når dere skal gjøre opptak, så test først en liten bit av det sterkeste og svakeste dere spiller. Pass på at det ikke blir så sterkt at lyden blir skurrete på opptaket.

 • 5 sekunder stille – før og etter

Sørg for at det er lett for juryen å høre når dere begynner og slutter. La det være 5 sekunder helt stille på opptaket før dere begynner å spille – og etter at dere er ferdige.

 • Sett av tid til flere opptak, men ikke for mange

Under et opptak, som på en konsert, skjer det nesten alltid noe uventet. Forskjellen på opptak og konsert, er at dere kan ta opp en gang til hvis dere synes dere trenger det. Sett gjerne av tid til flere opptak, men ikke for mange. Da blir dere bare slitne, og som regel er det første eller andre opptaket best uansett!

(Dere trenger ikke ta opp på nytt bare på grunn av en som hostet eller nøs. Juryen skal ikke vurdere hostene deres…)

 • Bruk riktig filtype

Hvis dette med filtyper er «gresk» for deg, så ta det med ro. Da HAR du riktig type, for dette er vanligvis ikke noe problem.

Men for sikkerhets skyld: Lydfiler som sendes inn må være av typen mp3, m4a, AAC, wav/wave, aiff, wma, flac eller ogg. Dersom du trenger å konvertere lydfilen, så kan det gjøres på denne siden (ekstern tjeneste).

 • Spar på originalopptaket

Hvem vet, – plutselig skjer det noe når lydfilen skal sendes til oss. Spar på originalopptaket for sikkerhets skyld.

 • Spar på alle lydkilder dere bruker

Dette er superviktig! Hvis dere vinner, så skal all musikken spilles «live» på konsert i Oslo sammen med Kringkastingsorkestret. Da må dere ha alle instrumenter, lydkilder, lydfiler (enkeltfiler, ikke en miks) som dere har brukt i musikken.

Husk: Juryen skal vurdere komposisjonen, ikke lydkvaliteten på opptaket.

Alle bidrag vil bli vurdert av fagjuryen til Veslefrikkprisen og bedømmes ut fra:

 1. Innsendt lydfil
  Barna spiller sin egen musikk og juryen får høre komposisjonen. Det er bare komposisjonen som teller. Lydkvaliteten på opptaket, eller hvor flinke barna er til å spille, teller ikke.
 2. Innsendt komposisjonsrapport
  Her må juryen få:
  – en beskrivelse av hvordan dere har jobbet
  – en evaluering med barnas tanker om både prosessen og den ferdige komposisjonen

I Veslefrikk legger vi vekt på komposisjonsrapporten fordi man vet at barn lærer mer når de reflekterer over og setter ord på læringen. Den kreative prosessen blir tydeligere og kan lettere overføres til nye situasjoner.


TIPS for god læring og enklere komposisjonsrapport:

 • Snakk om hva dere gjør og hvorfor.
 • Gjør dette ofte – helst hver undervisningstime.
 • Samle på barnas refleksjoner underveis i arbeidet.

Lenger ned på siden kan du laste ned en sjekkliste og se eksempler på hvordan andre har levert komposisjonsrapporten.


Mer om komposisjonsrapporten:

Rapporten MÅ inneholde:
 1. Navn på skolen.
 2. Navn på klassen / gruppen.
 3. Lærerens navn og fornavn på alle barna som er med.
 4. Beskrivelse av hva dere har gjort og hvorfor.
 5. Evaluering av prosessen og den ferdige komposisjonen, – det er barnas egne refleksjoner som er viktige.

Hvis det er tekst til musikken, må den tas med i komposisjonsrapporten eller legges ved som egen fil.

Mer om punkt 4 – beskrivelse av hva dere har gjort og hvorfor

Forklar hoveddelene i hva dere har gjort – og hvorfor dere gjorde det slik.

 • Hvis dere fulgte Veslefrikkmetoden, kan rapporten si litt om hvert av de seks punktene i metoden.
  • Hva gjorde dere?
  • Hvilke valg tok dere og hvorfor?
 • Hvis dere ikke har brukt Veslefrikkmetoden, kan rapporten beskrive hvordan dere kom i gang og hva som skulle til for å komme fra idé til ferdig komposisjon.
  • Hva gjorde dere?
  • Hvilke valg tok dere og hvorfor?

Mer om punkt 5 – evaluering av prosessen og den ferdige komposisjonen

Det er barnas egne refleksjoner som er viktige, og de kan for eksempel svar på noen spørsmål:

 • Hvordan var det å komponere musikk på denne måten?
 • Er det noe dere vil gjøre annerledes neste gang?
 • Hva er dere fornøyd med når dere hører den ferdige musikken?
 • Er det noe med den ferdige musikken dere skulle ønske var annerledes?
 • Hvordan var det å fremføre / lage opptaket?

Det er ikke nødvendig å ta med alle svar fra alle barna. Det kan ofte være bedre å gjøre et utvalg som viser bredden i hva barna har svart/tenkt. Lag gjerne andre spørsmål som passer bedre til barnas alder og til akkurat deres prosess.

Rapporten KAN også inneholde (frivillig):
 • En formskisse.
 • Noter eller grafisk notasjon (tegning av musikken).
 • Bilder fra arbeidet.


Sjekkliste:

Last ned en sjekkliste for komposisjonsrapporten her (PDF).


Flere tips:

Komposisjonsrapporten kan skrives som tekst – eller dere kan levere en video hvis det er enklere. Les mer om det her. Lenger ned på siden finner dere også eksempler fra andres komposisjonsrapporter.

Rapporten som tekst:

Teksten kan enten skrives i et eget dokument som lastes opp til oss, eller dere kan skrive rett inn i skjemaet når dere leverer lydfilen. Det er lurt å skrive i et vanlig skriveprogram først, og så lime den ferdige teksten inn i skjemaet. Dokumenter som lastes opp bør helst være av typen PDF, men der er også mulig å laste opp Word-filer (doc eller docx).

Det er ingen krav til hvor lang rapporten skal være. Velg selv om dere vil illustrere med formskisser, bilder eller tegninger.

Rapporten som video:

Hvis dere vil, kan dere velge å lage komposisjonsrapporten som en video i stedet for tekst. Husk at kravet til innhold er det samme som beskrevet over. Fordelen kan være at barna kan barna fortelle til kamera, og dere kan vise korte klipp av aktivitetene underveis i prosessen.

Viktig om video:

 • Skolen må selv forholde seg til de lokale retningslinjene for å publisere video av elever.
 • Videoen må ikke være lenger enn til sammen 6 minutter.

Video leveres via YouTube. Til dette trenger dere å opprette en gratis YouTube-kanal hvis dere ikke har det fra før. Klikk her for å lese mer. Dere kan velge å laste opp video som «ikke oppført» («unlisted»). Da kan bare de som får lenken se videoen, og den kommer ikke opp i søk.

Vi anbefaler at video lastes opp i god tid før fristen. Hvis dere får problemer med opplasting, så er det da tid for å prøve igjen. Juryen begynner sitt arbeid umiddelbart etter fristens utløp, så bidrag kan ikke mottas senere.