Konkurranseregler


Oversikt

Veslefrikkprisen er en konkurranse for skoleklasser eller grupper i barneskolen (1.-7. trinn) som komponerer musikk i undervisningen.

 • Alle som vil delta må sende inn:
  • Et enkelt lydopptak av musikk de har komponert selv, i grupper på
   tre eller flere elever.
  • En komposisjonsrapport som beskriver hvordan de har tenkt. NB: Komposisjonsrapporten bidrar til overførbar læring og er en viktig del av juryens grunnlag for vurdering av bidrag til Veslefrikkprisen.
   Les mer om lydopptak og komposisjonsrapport på denne siden.
 • En jury bedømmer de innsendte bidragene, utpeker finalister og kårer en vinner.
 • Alle som deltar får en faglig tilbakemelding fra juryen.
 • Vinnergruppa, og hele klassen, vinner en tur til Oslo for å spille musikken på en konsert sammen med NRK Kringkastingsorkestret (KORK). Konserten finner sted hos NRK i Oslo, fredag 10. mai 2019.
 • NB: Ta vare på alle instrumenter, lydkilder, lydfiler eller annet dere bruker. Vi trenger det hvis dere vinner.
Frist for innlevering: 1. april 2019

Fullstendige konkurranseregler

Klikk på overskriftene for å se teksten. Se også Spørsmål og Svar-siden.

Vi må ha mottatt deres bidrag innen 1. april 2019. Fristen er absolutt.

Skoleklasser på 1.-7. trinn i grunnskolen kan delta i konkurransen. Komposisjonen skal være et gruppearbeid og den skal være laget som en skoleaktivitet. En skoleklasse kan levere bidrag fra en eller flere mindre grupper. Det må være minst tre elever i en gruppe, men dere kan gjerne være flere.  (Opp til en hel skoleklasse på 28 elever.)

Aktiviteten skal inngå i skolens undervisning. Det kan lokalt finnes gode grunner til at elever har ulike undervisingsopplegg innbyrdes i klassen. Det er ikke i konflikt med konkurransereglene.

Det kan også være gode grunner til at noen grupper i en klasse velger å ikke levere inn sin musikk til Veslefrikkprisen. Da minner vi bare om at alle deltakere får en faglig tilbakemelding som i de fleste tilfeller også inneholder tips til videre arbeid. En gruppe som f.eks. ikke ble fornøyd med sin musikk bør reflektere over dette i komponistrapporten. Dermed kan de i noen tilfeller få tips til hvordan de kan tenke ved neste anledning. Det kan selvfølgelig også være tilfeller der en gruppe har vist en så svak arbeidsinnsats at det ikke er relevant å sende inn et bidrag. Det overlater vi til læreren å vurdere.

(Vi vil på det sterkeste be skolene om ikke å sette sammen «supergrupper», utelukkende med det formål å  gjøre det bra i konkurransen. Vi ønsker å bidra med et tilbud til alle barn og forutsetter at skolene legger didaktiske vurderinger til grunn for organisering av arbeidet.)

Dette må dere levere på innleveringssiden:

 • Et enkelt lydopptak der elevene fremfører musikken de har laget.
  • Les mer om lydopptak på denne siden.
  • (Les mer om krav til musikken i neste punkt.)
 • En komponistrapport som beskriver hvordan dere har tenkt og hvilke tanker elevene gjør seg etter arbeidet.

Vi må ha mottatt bidraget deres senest innen fristen (dato kommer).

Det er tre viktige krav til musikken:

 • Musikken må ikke være lenger enn 8 minutter.
 • Musikken (og evt. tekst) skal være skapt av elevene.
 • Komposisjonen må ikke inneholde noe som andre har opphavsretten til. Det betyr som regel at dere ikke kan bruke opptak av musikk laget av andre.

Det er ingen krav til sjanger eller musikkstil og det er helt opp til dere om dere vil ha tekst til musikken eller ikke.

I tillegg må dere passe på å ta vare på alle instrumenter, lydkilder, lydfiler (enkeltfiler og evt. nedmiks) eller annet dere har brukt. Dette trenger vi for framføringen i Oslo hvis dere vinner.

Elevene skal komponere!

Det betyr ikke at læreren skal forsvinne. Læreren bør fremdeles være lærer – gi råd, veiledning og undervise. Når det er nødvendig ut fra pedagogiske hensyn kan læreren også hjelpe elevene med å ta gode valg, men hele hensikten med prosessen forsvinner jo hvis læreren overtar for mye. Her vil det kunne være skjønnsmessige vurderinger som bør reflekteres i komponistrapporten. Se også «Kan vi få hjelp av noen?».

Ja, det kan være helt i orden å få hjelp, så lenge hjelpen skjer i form av råd, veiledning eller undervisning der det til sist er elevene som skaper og elevene som tar valgene. I noen tilfeller kan dette bli en skjønnsmessig vurdering. Da er det alltid viktig å beskrive nøye i komponistrapporten hva som kommer fra elevene, hvilke valg de har vært med på å ta – og hva som er de voksenes medvirkning.

Se på eksemplene nedenfor og ta gjerne kontakt med Veslefrikk hvis dere er i tvil.

Noen eksempler:

 • Elevene komponerer i grupper på skolen. Læreren veileder, kommer med tips og råd som elevene kan velge å bruke eller ikke bruke. Definitivt innenfor reglene. Læreren skal fremdeles være lærer.
 • En gruppe står fast og kommer ikke videre. Elevene klarer ikke å bli enige. Læreren velger å sette de på sporet igjen ved å ta et valg for gruppa, som så arbeider videre. Her har læreren tatt et valg ut fra et pedagogisk hensyn og for å få gruppa i gang igjen. Dette er innenfor reglene.
 • Musikken er ferdig og det skal gjøres et opptak. Lærern bli med og spiller. Læreren er en naturlig del av klassen og kan være deltaktig i spillingen. Det kan være nyttig, f.eks. for å bidra til å holde ting sammen, men læreren bør ikke ha en dominerende rolle.
 • Komposisjonen er ferdig. Lærer sørger for tilgang til et lydstudio der de kan gjøre opptaket. På den måten låter musikken bedre. Juryen har lang erfaring og lytter til komposisjonen, ikke til fremføringskvaliteten. Å gjøre et profft opptak vil derfor ikke påvirke vurderingen. Dette er innenfor reglene, så lenge de voksne som hjelper til ikke endrer elevenes musikk. Ved å f.eks. legge på litt romklang/reverb kan lydbildet «poleres», men det endrer ikke komposisjonen. For øvrig bør de voksne være tilbakeholdne med bruk av effekter og andre virkemidler som studioutstyr kan by på. 
 • Elevene har laget en melodi. Læreren eller andre voksne overtar og arrangerer eller instrumenterer elevenes musikk. Her får de voksne en stor del av den skapende prosessen.  Det kan være en spennende måte å jobbe på, men passer ikke inn som et bidrag til Veslefrikkprisen.
 • Elevene har laget tekst. Læreren eller andre voksne setter melodi til og elevene synger. Dette kan være en givende prosess, men passer ikke inn som et bidrag til Veslefrikkprisen.
 • Elevene lager musikk til et dikt av en voksen forfatter. Igjen en spennende arbeidsmetode som kan gi fine prosesser og produkter. Reglene for Veslefrikkprisen er imidlertid klare på at man ikke kan bruke materiale som andre har opphavsrett til.
 • Elevene har laget en flott låt, med tekst og melodi, men den er for avansert til at de kan spille den selv. Hva gjør vi? Det er et godt spørsmål og her vil skjønn måtte komme inn. Utfordringen kan oppstå når utøveren, f.eks. en gitarist i en poplåt, legger til ut fra egne musikalske erfaringer og dermed blir medarrangør. I slike situasjoner bør prosessen og valgene man tar beskrives nøye i komponistrapporten slik at juryen får full oversikt over hva som kommer fra elevene, hvilke valg de har vært med på å ta – og hva som er de voksenes medvirkning.

Veslefrikk betaler reise og opphold til Oslo for vinnerklassen, opp til maks 28 elever og to voksne. Hvis vinneren er en gruppe i klassen, så får altså likevel hele klassen være med (begrenset oppad til 28 elever). Det er ikke anledning til å ta med elever som ikke går fast i samme klasse som vinnergruppa.

Lydopptak og komponistrapport kan leveres ved å bruke skjemaet på denne siden.

Ved å sende inn bidrag til Veslefrikkprisen gir dere Veslefrikk rett til å bruke bidraget (lydopptak og komponistrapport) vederlagsfritt til formål som fremmer komponering med barn og unge. Musikken eies fremdeles av dere. Skolen og klassen bli navngitt hvis vi bruker bidraget deres. Vi publiserer ikke navn på enkeltelever.

Ved å sende inn musikk til Veslefrikkprisen aksepterer man at Veslefrikk kan sørge for at musikken blir arrangert/orkestrert for andre besetninger. Komponisten(e) som står for arrangering/orkestrering har da rett til å registrere verket hos TONO, med rettigheter i følge TONOs retningslinjer.

Komposisjoner som sendes inn til Veslefrikkprisen skal ikke inneholde noe som andre har opphavsrett til.

Hvis komposisjoner inneholder materiale som involverer rettigheter hos tredjepart, skal Stiftelsen Veslefrikk, NRK Kringkastingsorkestret, og andre samarbeidsparter holdes skadeløse og utenfor ethvert økonomisk eller annet ansvar ved en eventuell tvist.

Den enkelte skole står til enhver tid ansvarlig for å innhente de tillatelser som eventuelt måtte være nødvendig for å ta med elevene på bilder, video og reise (premien).

Vinnerklassen, med to voksne ledsagere, inviteres til Oslo på Veslefrikks regning etter nærmere gitte retningslinjer. Skolen som sender klassen til Oslo er ansvarlig for å innhente de nødvendige tillatelser fra foreldrene. Stiftelsen Veslefrikks ansvar er begrenset i retningslinjene.

Konkurransereglene ble sist revidert: 25. september 2017