Spørsmål og svar


Spørsmål og svar om Veslefrikkprisen

Klikk på spørsmålene for å se svarene. Finner du ikke akkurat det du lurer på, så send et spørsmål på kontaktsiden.

Det bestemmer dere helt selv!

Det bestemmer dere også helt selv!

Husk at instrumenter kan være så mangt: Vanlige instrumenter, ting rundt dere, opptak av lyder fra «her og der», digitale enheter og mye annet. Visste du at det finnes utrolig mye skrot som lager fantastisk fin lyd? Loppemarkeder og skraphandlere kan være spennende steder å lete etter lyder – dra på lydjakt!

Ja, det går bra! Musikken trenger slett ikke være avansert. «Det enkleste er ofte det beste…» Så fint at dere lager musikk! 

Nei, for all del. Lag musikk som dere kan fremføre selv, på et lydopptak. Det er riktig at vinnernes musikk skal fremføres på konsert sammen med NRK Kringkastingsorkestret, men da lar vi en av landets aller dyktigste arrangører leke litt med musikken deres og lage en versjon der dere spiller, det dere har laget, sammen med orkesteret. Kult, ikke sant?

Lydopptaket dere sender inn skal være et opptak av deres framføring, enten det skjer ved bruk av instrumenter eller lyder/opptak som er lagret digitalt.

Hvis dere bruke instrumenter eller andre lydkilder, så må dere ta godt vare på disse – vi trenger de hvis dere vinner! Hvis lydkilden er for stor til å ta med (for eksempel en foss…) , så trenger vi det akkurat det opptaket dere har brukt av lyden.

Dersom dere har satt sammen lyder digitalt, for eksempel i et dataprogram, må alle enkeltlyder tas vare på. Hvis dere vinner trenger vi alle de enkelte lydfilene dere har brukt i komposisjonen. Altså ikke en miks, men enkeltfiler som kan spilles av hver for seg.

Vinnerkomposisjonen blir arrangert for en framføring der elevene spiller sammen med NRK Kringkastingsorkestret.

Husk å ta vare på alt dere trenger for å framføre musikken «live», – i tilfelle dere vinner!

Nei, det er ikke et krav, men dere kan hvis dere vil. Hvis dere vil levere noen form for notasjon, så kan den legges inn som en del av komponistrapporten.

Ja, elevene lager musikken. Men meningen er at bidrag til Veslefrikkprisen lages som del av musikkundervisningen, og da er jo læreren en viktig veileder. Det kan både innebære å hjelpe elevene til å ta gode valg, og noen ganger kan læreren også ta enkelte valg sammen med elevene for å bringe prosessen effektivt videre. På samme måte kan man også søke hjelp fra andre ressurspersoner, f.eks. foreldre eller andre i nærmiljøet.

Vi tror likevel alle forstår at «hjelperne» ikke kan overta den skapende prosessen – det er jo hele poenget, at barn og unge skaper musikk!

For mer informasjon og eksempler, se konkurransereglene under avsnittet «Kan vi få hjelp av noen?».

Nei, det kan dere hvis dere vil. Men dere kan også dele klassen i mindre grupper. Det må være mist tre elever på gruppa. (Og hvis en gruppe i klassen vinner, så får hele klassen premien – er ikke det flott?!)

He-he, godt spørsmål… Vi tenker på de elevene som normalt har undervisningen sammen. På noen skoler kan det være aldersblandet, andre steder ikke. Vi har sikkert ikke tenkt på alle muligheter, så ta gjerne kontakt med oss hvis du er i tvil om hva som er «innafor».

Vi ønsker å stimulere til at komponering er noe ALLE får oppleve. Derfor ser vi IKKE for oss at man setter sammen en gruppe av «de råeste komponistene på skolen» bare for anledningen…

Av økonomiske grunner har vi også satt et maksimum antall på 28 elever. Vi tror det er en ganske vanlig at klasser ikke er større enn dette. Men igjen, ta kontakt om dere er i tvil!

Bidrag som sendes inn til Veslefrikkprisen må ikke inneholde musikk eller samples som er beskyttet av rettigheter. Det er viktig å respektere at de som lager musikk også har eneretten til å bestemme hvordan denne brukes. Les mer om opphavsrett her.

Joda, musikken er det viktigste når man lager musikk. Men i Veslefrikk er vi opptatt av at elevenes erfaringer i enkeltprosjekter løftes opp til å bli kompetanse de kan utnytte i nye sammenhenger. Komposisjonsrapporten skal sikre at man reflekterer underveis i prosessen, at man på den måten lærer mer og blir bevisst en arbeidsform for kreativt, skapende arbeid.

Det er en kort rapport som sier noe om hvordan dere tenkte og arbeidet med å lage musikken. Les alt om komponistrapporten og hva den skal inneholde på denne siden.

Det kan dere  velge – enten eller. Gjør gjerne det dere synes er enklest.

Fordelen med video er kanskje at man kan la elevene snakke til kamera og fortelle, og man kan vise korte klipp fra selve aktiviteten.

Fordelen med tekst er at dette er en form alle kjenner fra før.

Regler for filming av elever praktiseres veldig ulikt rundt om i Norge. Mange steder er det slik at bilder og video er helt greit, så lenge det er naturlige undervisningssekvenser som viser elever i fordelaktige situasjoner.

Men her må dere følge de retningslinjer som praktiseres på deres skole.

Oopss…er dere flere enn 28? Tallet er satt fordi vi har lovet å spandere en Oslo-tur på hele vinnerklassen. Noen skoler bruker ordet «klasse» om alle som f.eks. går i 7. på skolen, enten det er 5 eller 98 elever. Det sier seg selv av vi ikke kan invitere 98 elever på tur… Vi bruker derfor den forståelsen av ordet som er mest vanlig, og de fleste steder betyr det maks. 28 elever i en klasse. Ta kontakt hvis dere er flere en 28 i en «vanlig» klasse, så finner vi ut av det.

Godt spørsmål! Vi har veldig (!) lyst til å utvide Veslefrikkprisen til å omfatte ungdomstrinnet også, men vi trenger å bygge dette opp del for del. Foreløpig har vi ikke kapasitet til å invitere flere enn 1.-7. trinn, men det er et helt klart mål å få med ungdomstrinnet etter hvert.

I mellomtiden oppfordrer vi dere på ungdomstrinnet til å bruke Veslefrikkmetoden. Vi ønsker oss også tilbakemeldinger, slik at vi står best mulig rustet til å invitere ungdomstrinnet også med i neste omgang.

Så til alle lærere og elever på ungdomstrinnet: Skriv til oss og fortell utrolig lyst dere har til å delta i Veslefrikkprisen! (Det hjelper oss for å få det til.)